Før du begynner å løpe fra bunnen av, må du gjøre deg kjent med
Before you start running from scratch, you need to familiarize yourself with some set
Å kjøre var ikke sløsing med tid og energi, men brakte positive og effektive
To run was not a waste of time and energy, but brought positive, effective
Mange begynnelsesløpere lurer på hvordan man velger de riktige joggeskoene til å løpe, for
Many beginning runners are wondering how to choose the right sneakers to run, in
map